Styrelsen

Orförande

Jörgen Andersson

Vice ordförande

Malin Nyblom

Sekreterare

Martina Van der Wal

Kassör

Elisabeth Gustavsson

Ledamöter

Eric Nyblom

Maria Ståhl

Marie Lindström

Torbjörn Ståhl

Suppleanter

Cecilia Lokby

Malin Martinsson

Emil Björkqvist