Ordförande

Frida Björkman

Mobil: 072-552 54 54
E-post: frida.bjorkman@axevalla.travsport.se

Vice Ordförande

 

Jörgen Andersson

 

Mobil: 073-414 33 50
E-post: jrandersson@hotmail.com

 

Sekreterare

Frida Larsson
 
E-post: fridalarsson2010@hotmail.com

Kassör

Elisabeth Gustavsson

Ledamot

Annette Lindström 

 
E-post: annettelindstrom@hotmail.com

Ledamot

Niclas Berger

 

Mobil: 0703-356967
E-Post: niclas.berger@me.com

Ledamot

Maria Ståhl

Tel: 
E-post: maria@esstorp.se

Ledamot

Marie Lindström

Tel: 073-893 07 84
E-post: zeldastardust@hotmail.com

Suppleant

Catharina Samuelsson

 
E-post: samuelssoncat@hotmail.com

Suppleant

Cecilia Lokby

 
Tel: 0511-610 13

Suppleant

Malin Nyblom